سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی
ناصر فخر موحدی
سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی

    .
۱۳۸۷/۰۳/۱۱

ستاد نظارت وپیگیری طرح های مهم صنعتی استان


ردیف

نام واحد

ظرفیت

( تن)

محصول تولیدی

میزان اشتغال

( نفر)

میزان کل سرمایه گذاری

سرمایه گذاری انجام شده

پیشرفت فیزیکی

زمان بهره برداری

ملاحضات

ارزی(یورو)

ریالی

ارزی

ریالی

1

سیمان جوین سبزوار

1.400.000

در سال

سیمان خاکستری

450 مستقیم

5000 غیر مستقیم

33 میلیون

858325

میلیون

33 میلیون

630 میلیارد

2/66%

تابستان 1387

2

سیمان لار سبزوار

1.100.000 در سال

سیمان خاکستری

350

28 میلیون

850 میلیارد

25 میلیون

700 میلیارد

98%

1386

فقط مشکل برق دارد

3

سیمان مجد خواف

1.200.000

در سال

سیمان خاکستری

250 مستقیم

7500 غیر مستقیم

173 میلیون

1300 میلیارد

30 میلیون (دلار)

10 میلیارد

12%

1389

4

سیمان گناباد

( فجر بهمن)

238000

در سال

سیمان سفید

200 نفر

26 میلیون

585356 میلیون

--

--

2%

--

5

سیمان غرب آسیا(تربت جام )

5000

در روز

سیمان خاکستری پرتلند تیپ 1و2

250 نفر

40 میلیون

1100 میلیارد

--

--

2%

آبان 1389

6

سیمان بردسکن

سیمان خاکستری

300 نفر

1056000 میلیون

--

--

بالای صفر درصد

--

7

سیمان زاوه

تربت حیدریه

3500 تن کلینگر در روز

سیمان خاکستری تیپ 1و2

200 مستقیم

10000 غیر مستقیم

25 میلیون

800 میلیارد

تا دیماه 86

105000

82%

نیمه اول 1387

8

سیمان شرق

( طرح توسعه)

3400 کلینگر در روز

سیمان خاکستری پرتلند تیپ2

120 مستقیم

--

--

--

--

79%

--

--

9

فولاد سبزوار

--

--

--

--

32/3766 میلیون

--

40

میلیارد

بالای صفر درصد

زمین 230 هکتار آب، برق، گاز

ردیف

نام واحد

ظرفیت

( تن)

محصول تولیدی

میزان اشتغال

( نفر)

میزان کل سرمایه گذاری

سرمایه گذاری انجام شده

پیشرفت فیزیکی

زمان بهره برداری

ملاحضات

ارزی(یورو)

ریالی

ارزی

ریالی

10

فولاد نگین خلیج فارس

800.000 در سال

آهن اسفنجی

--

--

--

--

--

بالای صفر درصد

--

در حال تهیه زمین و انتخاب پیمانکار

11

فولاد نیشابور

( طرح توسعه )

2 میلیون تن

در سال

میلگرد ،نبشی، تسمه و ناودانی

870

--

--

--

30 میلیارد

--

--

وام مصوب سال 86 800 میلیارد ریال 30 میلیارد دریافت شده

12

فولاد تربت حیدریه ( احیاء)

2/1 میلیون ورق در سال

ورق فلزی

2800 مستقیم

42000 غیر مستقیم

571 میلیون

10994 میلیارد

در دست اقدام

در دست اقدام

بالای صفر درصد

--

این طرح 1500 میلیارد ریال سرمایه در گردش دارد

13

اسید سیتریک سبزوار

20 هزار تن

اسید سیتریک

--

26.500.000

280 میلیارد

18.900.000

80 میلیارد

80%

1387

14

قند جوین

( طرح توسعه)

1000 تن افزایش تولید

قند و شکر

--

7.271.000

20.680 میلیارد تومان

4125000

2.045 میلیارد

30%

-

باقیمانده اعتبارمورد نیاز 22.2 میلیارد تومان

15

سنگ آهن سنگان خواف

--

کنسانتره گندله

460 نفر

327.25 میلیون دلار

1740 میلیارد

--

--

89-88

اعتبار امسال 103.731 میلیون ریال

16

آلومینیوم ارگ کوثر کاشمر

105000

شمش آلومینیوم

577 مستقیم

1200 غیر مستقیم

402 میلیون

1000 میلیارد

--

--

بالای صفر درصد

-

در حال پیگیری مجوزهای مورد نیاز

17

آلومینیوم سبزوار

( زرد کوه )

110 هزار تن

شمش آلومینیوم

500 نفر

400 میلیون

--

--

بالای صفر درصد

--

د ر 17/3/86 کلنگ زده شده

18

نیروگاه تربت حیدریه

500 مگاوات در فاز یک

--

140 نفر

140 میلیون

300 میلیارد

--

10 میلیارد

اسفند 1389

زمین خریداری و پیمانکار انتخاب شده

جدول مشخصات و اطلاعات اجمالی واحد های بزرگ استان خراسان رضوی
منبع :
۱۲۷۷


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان